DARTSLIVE

中国

登录

主页 > 2017 > 赛事 > THE WORLD > 【THE WORLD 2017】STAGE 6 HONG KONG 现正接受报名中

【THE WORLD 2017】STAGE 6 HONG KONG 现正接受报名中

2017.10.04
THE WORLD 2017 STAGE 6 HONG KONG

THE WORLD 2017 STAGE 6 HONG KONG现正接受报名中。

■报名截止日期
11月14日(周二)14:59
※一旦报名人数到达名额上限(256名),將在无事先预告之下停止报名,敬请谅解。

请点击此处进入THE WORLD官网

>THE WORLD 2017


【同时举办「DARTSLIVE OPEN 2017 HONG KONG」】官网

>DARTSLIVE OPEN 2017 HONG KONG

网页 页首

跟随DARTLIVE

TOP