DARTSLIVE

中国

登录

主页 > 2017 > 赛事 > THE WORLD > SOFT DARTS WORLD CUP 2017官方网站正式上线!

SOFT DARTS WORLD CUP 2017官方网站正式上线!

2017.10.06
SOFT DARTS WORLD CUP 2017

SOFT DARTS WORLD CUP 2017官方网站正式上线!
SOFT DARTS WORLD CUP 2017將在12月2日(周六)於香港举办的。

「SOFT DARTS WORLD CUP」是什麽?
由WSDA主办‚ 各国派出代表队‚ 赌上国家威信展开激烈争斗‚ 角逐 “软式飞镖世界最强国家” 的比赛。

本次大赛的中国代表队最终名单将于11月中公布!敬请关注!

>SOFT DARTS WORLD CUP 2017

网页 页首

跟随DARTLIVE

TOP