DARTSLIVE

中国

登录

主页 > 2019 > 赛事 > THE WORLD > 【THE WORLD 2019】有关大赛概要及规则变更

【THE WORLD 2019】有关大赛概要及规则变更

2019.02.21
190221_07.jpg

决定软式飞镖世界王者的巡回赛「THE WORLD」现已公布2019年度的大赛概要。

>THE WORLD 2019赛程

>THE WORLD 2019规则


THE WORLD 2019即将揭开序幕!

===============
THE WORLD 2019 STAGE 1 MALAYSIA 將于2月27日(周三)15:00~开始接受报名。

网页 页首

跟随DARTLIVE

TOP