DARTSLIVE

香港/澳門

登入

首頁 > 2014 > 活動 > DARTSLIVE PRO 親身同您齊齊玩COUNT-UP 花絮分享(第二週)

DARTSLIVE PRO 親身同您齊齊玩COUNT-UP 花絮分享(第二週)

2014.05.19

CUxPro_Player_Web_Banner_1.jpg

想有優秀的飛鏢技術,勤力練習還不夠,擴闊眼界才會更進一步,今個月DARTSLIVE PRO走到指定設置店,親身同各位鏢手齊齊玩COUNT-UP,玩家不但可以吸取經驗,DARTSLIVE PRO更同各位分享心得, 現在分享花絮,讓大家感受當日的氣氛。

Devil x Nano
DevilxNano_20140519.JPG

i Darts CosMo
i_Darts_CosMo_20140519.JPG

EMMA PARTY HOUSE
EMMA_PARTY_HOUSE_20140519.JPG

i Darts ST
i_Darts_ST_20140519.JPG

難得機會,您又怎能錯過!想同DARTSLIVE PRO 一齊玩COUNT-UP 就要留意活動時間及地點!請按此

最新資訊

頁首

資料庫

追蹤DARTSLIVE

TOP