DARTSLIVE

한국

로그인

 > 2014 > 대회 정보 > JAPAN > JAPAN 2014 STAGE 13 결과 속보

JAPAN 2014 STAGE 13 결과 속보

2014.11.15

2014 년 11월 15일 , JAPAN STAGE 13 에서 새로운 챔피언이

이번 JAPAN에도 수많은 명승부가 있었습니다.

멋지게 우승을 차지한 선수는 Takehiro Suzuki 입니다!


danjou.jpg
■JAPAN
1위
Takehiro Suzuki

2위
Shin Higashida

3 위 - 4 위
Daisuke Akamatsu
Koichi Sugawara

TOP8
Haruki Muramatsu
Kenichi Ajiki
Shumpei Noge
Makoto Arita

TOP16
Yuji Nishimoto
Tsuneki Zaha
Koji Shibata
Yukihiro Asanuma
Mamo Otani
Sho Katsumi
Fujio Honjo
Tomonari Kurokawa

■JAPAN LADIES
1위
Mikuru Suzuki

2위
Sayaka Sasaki

3 위 - 4 위
Haruka Ainai
Namiko Muto

TOP8
Mayu Tsuyukubo
Yuriko Yamaguchi
Rie Yakiyama
Miku Inoue


■JAPAN DOUBLES EXHIBITION
Doubles_man.jpg
1위(JAPAN)
Makoto Arita / Park Hyunchul

Doubles_woman.jpg
1위(JAPAN LADIES)
Sayaka Sasaki / Haruka Ainai

TOP페이지로

DARTSLIVE 따라가기

DARTSLIVE 임대문의 031) 611-0043 A/S 신청(월~토 09:00-17:00)

TOP