DARTSLIVE

한국

로그인

 > 2015 > 대회 정보 > JAPAN > JAPAN 2015 STAGE 5 결과 속보

JAPAN 2015 STAGE 5 결과 속보

2015.06.07

2015 년 6월 7일 , JAPAN STAGE 5 에서 새로운 챔피언이

이번 JAPAN에도 수많은 명승부가 있었습니다.

멋지게 우승을 차지한 선수는 Susumu Kasuya 입니다!

■JAPAN 16 & JAPAN LADIES 8
20150607_1.jpg

■JAPAN
20150607_2.jpg
1위
Susumu Kasuya

2위
Haruki Muramatsu

3 위 - 4 위
Shunpei Noge,Tsuyoshi Fukata

TOP8
Daisuke Akamatsu,Shin Higashida,Sho Katsumi,Daisuke Fujii

TOP16
Shintaro Inoue,Park Hyunchul,Takehiro Suzuki,Kenichi Ajiki,Masaki Miura,Yuzuru Kushibiki,Shingo Enomata,Takao Tanida

■JAPAN LADIES
20150607_3.jpg
1위
Sayaka Sasaki

2위
Yuriko Yamaguchi

3 위 - 4 위
Sayaka Chiba,Asako Hiyama

TOP8
Namiko Muto,Sayuri Nishiguchi,Rie Yakiyama,Kana Takahashi

■JAPAN 16 EXHIBITION
이전 STAGE에서 JAPAN로 선발된 선수들간의 시범 경기 결과는
Sho Katsumi 프로가 우승

■JAPAN LADIES 8 EXHIBITION
이전 STAGE에서 JAPAN로 선발된 선수들간의 시범 경기 결과는
Yuriko Yamaguchi 프로가 우승

TOP페이지로

DARTSLIVE 따라가기

DARTSLIVE 임대문의 031) 611-0043 A/S 신청(월~토 09:00-17:00)

TOP