DARTSLIVE

한국

로그인

 > 2015 > 대회 정보 > JAPAN > JAPAN 2015 STAGE 6 결과 속보

JAPAN 2015 STAGE 6 결과 속보

2015.06.21

2015 년 6월 21일 , JAPAN STAGE 6 에서 새로운 챔피언이

이번 JAPAN에도 수많은 명승부가 있었습니다.

멋지게 우승을 차지한 선수는 Kenichi Ajiki 입니다!

■JAPAN 16 & JAPAN LADIES 8

■JAPAN

1위
Kenichi Ajiki

2위
Mamo Otani

3 위 - 4 위
Shintaro Inoue,Daisuke Akamatsu

TOP8
Takehiro Suzuki,Shin Higashida,Daisuke Fujii,Haruki Muramatsu

TOP16
Shunpei Noge,Kazuyuki Matsunaga,Shingo Enomata,Tsuyoshi Fukata,Yasuyoshi Matsumoto,Sho Katsumi,Park Hyunchul,Shogo Takahashi

■JAPAN LADIES

1위
Yuriko Yamaguchi

2위
Sayuri Nishiguchi

3 위 - 4 위
Haruka Sakai,Sayaka Sasaki

TOP8
Mikuru Suzuki,Mayu Shimizu,Maho Kaneko,Rie Yakiyama

■JAPAN 16 EXHIBITION
이전 STAGE에서 JAPAN로 선발된 선수들간의 시범 경기 결과는
Yuzuru Kushibiki 프로가 우승

■JAPAN LADIES 8 EXHIBITION
이전 STAGE에서 JAPAN로 선발된 선수들간의 시범 경기 결과는
Sayaka Sasaki 프로가 우승

TOP페이지로

DARTSLIVE 따라가기

DARTSLIVE 임대문의 031) 611-0043 A/S 신청(월~토 09:00-17:00)

TOP