DARTSLIVE

한국

로그인

 > 2015 > 대회 정보 > JAPAN > JAPAN 2015 STAGE 7 결과 속보

JAPAN 2015 STAGE 7 결과 속보

2015.07.12

2015 년 7월 11일・12일 , JAPAN STAGE 7 에서 새로운 챔피언이

이번 JAPAN에도 수많은 명승부가 있었습니다.

멋지게 우승을 차지한 선수는 Kenichi Ajiki 입니다!

■JAPAN 16 & JAPAN LADIES 8
st7_j16.jpg

■JAPAN
st7_m.jpg
1위
Kenichi Ajiki

2위
Susumu Kasuya

3 위 - 4 위
Shunpei Noge,Park Hyunchul

TOP8
Hirokazu Osaki,Haruki Muramatsu,Yasuyoshi Matsumoto,Daisuke Akamatsu

TOP16
Daisuke Fujii,Shingo Enomata,Shintaro Inoue,Arashi Matsumoto,Shogo Yokumoto,Masaki Miura,Keisuke Toda,Shin Higashida

■JAPAN LADIES
st7_l.jpg
1위
Chiaki Motono

2위
Yuko Hino

3 위 - 4 위
Mikuru Suzuki,Yuriko Yamaguchi

TOP8
Mariko Kimura,Sayaka Sasaki,Mayu Shimizu,Sayuri Nishiguchi

■JAPAN 16 EXHIBITION
이전 STAGE에서 JAPAN로 선발된 선수들간의 시범 경기 결과는
Kenichi Ajiki 프로가 우승

■JAPAN LADIES 8 EXHIBITION
이전 STAGE에서 JAPAN로 선발된 선수들간의 시범 경기 결과는
Mikuru Suzuki 프로가 우승

TOP페이지로

DARTSLIVE 따라가기

DARTSLIVE 임대문의 031) 611-0043 A/S 신청(월~토 09:00-17:00)

TOP