DARTSLIVE

한국

로그인

 > 2015 > 대회 정보 > JAPAN > JAPAN 2015 STAGE 9 결과 속보

JAPAN 2015 STAGE 9 결과 속보

2015.08.29

2015 년 8월 29일 , JAPAN STAGE 9 에서 새로운 챔피언이

이번 JAPAN에도 수많은 명승부가 있었습니다.

멋지게 우승을 차지한 선수는 Takehiro Suzuki 입니다!

■JAPAN 16 & JAPAN LADIES 8
JAPAN 16 & JAPAN LADIES 8

■JAPAN
JAPAN

1위
Takehiro Suzuki

2위
Daisuke Akamatsu

3 위 - 4 위
Shintaro Inoue,Takumi Niki

TOP8
Yuji Eguchi,Shogo Yokumoto,Masaki Oshiro,Susumu Kasuya

TOP16
Arashi Matsumoto,Shin Higashida,Shunpei Noge,Yuta Kazama,Shingo Enomata,Hirokazu Osaki,Kenichi Ajiki,Haruki Muramatsu

■JAPAN LADIES
JAPAN LADIES
1위
Yuriko Yamaguchi

2위
Yuko Hino

3 위 - 4 위
Mayu Shimizu,Mikuru Suzuki

TOP8
Sayuri Nishiguchi,Mariko Kimura,Chiaki Motono,Sayaka Sasaki

■JAPAN 16 EXHIBITION
이전 STAGE에서 JAPAN로 선발된 선수들간의 시범 경기 결과는
Haruki Muramatsu 프로가 우승

■JAPAN LADIES 8 EXHIBITION
이전 STAGE에서 JAPAN로 선발된 선수들간의 시범 경기 결과는
Mayu Shimizu 프로가 우승

TOP페이지로

DARTSLIVE 따라가기

DARTSLIVE 임대문의 031) 611-0043 A/S 신청(월~토 09:00-17:00)

TOP