DARTSLIVE

한국

로그인

 > 2015 > 대회 정보 > JAPAN > JAPAN 2015 STAGE 12 결과 속보

JAPAN 2015 STAGE 12 결과 속보

2015.10.11

2015 년 10월 11일, JAPAN STAGE 12 에서 새로운 챔피언이

이번 JAPAN에도 수많은 명승부가 있었습니다.

멋지게 우승을 차지한 선수는 Shingo Enomata 입니다!

■JAPAN 16 & JAPAN LADIES 8
JAPAN

■JAPAN
Shingo Enomata

1위
Shingo Enomata

2위
Haruki Muramatsu

3 위 - 4 위
Yuji Nishimoto, Yuya Akutsu

TOP8
Masaki Oshiro, Ken Tozawa, Aiki Oishi, Takumi Niki

TOP16
Hikaru Kakizaki, Takao Tanida, Yuichiro Ogawa, Shintaro Inoue, Akihiko Owaku, Atsushi Matsumoto, Shunpei Noge, Yuta Kazama

■JAPAN LADIES
Chiaki Motono

1위
Chiaki Motono

2위
Yuriko Yamaguchi

3 위 - 4 위
Mikuru Suzuki, Mana Kawakami

TOP8
Rie Yakiyama, Mayu Shimizu, Yuko Hino, Haruka Ainai

■JAPAN 16 EXHIBITION
이전 STAGE에서 JAPAN로 선발된 선수들간의 시범 경기 결과는
Sho Katsumi 프로가 우승

■JAPAN LADIES 8 EXHIBITION
이전 STAGE에서 JAPAN로 선발된 선수들간의 시범 경기 결과는
Mikuru Suzuki 프로가 우승

TOP페이지로

DARTSLIVE 따라가기

DARTSLIVE 임대문의 031) 611-0043 A/S 신청(월~토 09:00-17:00)

TOP