DARTSLIVE

Australia

Login

Event-JAPAN-

JAPAN 2015 STAGE 7 Tournament Result

On July, 11th・12th , SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN STAGE7 was held in AICHI, Japan. Now our new JAPAN16 is born.
Kenichi Ajiki has won his first title in JAPAN, Susumu Kasuya ended at the 2nd place.

In JAPAN LADIES8, Chiaki Motono has topped the competition.

■JAPAN 16 & JAPAN LADIES 8
st7_j16.jpg

■JAPAN
st7_m.jpg
Champion
Kenichi Ajiki

Second place
Susumu Kasuya

Third place
Shunpei Noge,Park Hyunchul

TOP8
Hirokazu Osaki,Haruki Muramatsu,Yasuyoshi Matsumoto,Daisuke Akamatsu

TOP16
Daisuke Fujii,Shingo Enomata,Shintaro Inoue,Arashi Matsumoto,Shogo Yokumoto,Masaki Miura,Keisuke Toda,Shin Higashida

■JAPAN LADIES
st7_l.jpg
Champion
Chiaki Motono

Second place
Yuko Hino

Third place
Mikuru Suzuki,Yuriko Yamaguchi

TOP8
Mariko Kimura,Sayaka Sasaki,Mayu Shimizu,Sayuri Nishiguchi

■JAPAN 16 EXHIBITION
Result of the exhibition matches by JAPAN of the previous STAGE
Winner: Kenichi Ajiki

■JAPAN LADIES 8 EXHIBITION
Result of the exhibition matches by JAPAN of the previous STAGE
Winner: Mikuru Suzuki

Year

Event Category

TOP