DARTSLIVE

台灣

登入

首頁 > 2019 > 賽事 > THE WORLD > [線上直播-6/16] THE WORLD 2019 STAGE 2 FRANCE

[線上直播-6/16] THE WORLD 2019 STAGE 2 FRANCE

2019.06.14
[線上直播-6/16] THE WORLD 2019 STAGE 2 FRANCE

爭奪世界第一軟式飛鏢選手稱號的巡迴賽 「SOFT DARTS WORLD CHAMPIONSHIP 2019 THE WORLD」
STAGE 2的大賽精彩實況將從法國經由THE WORLD官方網站線上直播。

6月16日(週日) 20:00 (香港/澳門,台灣)

※根據當日具體情況,可能會出現直播中斷或直播開始時間提前或延後等情況。
如有造成您的不便,敬請見諒。

由此觀看線上直播

頁首

追蹤DARTSLIVE

TOP